Amatör Denizcilik Federasyonu 2019 genel kurul – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Amatör Denizcilik Federasyonu 2019 genel kurul

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 30 MART 2019 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle, İstanbul Yelken Kulübü toplantı salonunda yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 06 Nisan2019 Cumartesi günü, aynı adreste, aynı saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

Yer: İstanbul Yelken Kulübü Toplantı Salonu
Fenerbahçe Burnu Fenerbahçe Kalamış Kadıköy/İstanbul
Saat: 10:00

 

Gündem

 1. Açılış ve Saygı duruşu
 2. Divan Kurulu’nun seçimive tutanaklara imza yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,
 4. Gelir Tablosunun ve Bilançonun okunması ve ibra edilmesi,
 5. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 6. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 7. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 8. Görev alacak Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 9. Görev alacak Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Aidatlarını ödemedikleri için Yönetim Kurulu tarafından üyeliklerine son verilen üyelerin üyelikten çıkarılma kararlarının oylanarak onaylanması
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış.

Amatör Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın