Yakıt ve Yağ İkmalinde Dikkat Edilecekler – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Yakıt ve Yağ İkmalinde Dikkat Edilecekler

 • Deponuza yakıt doldurmaya başlamadan önce, sintinede motordan ya da bağlantılardan kaynaklanan yağ veya yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Sızıntıların sintinede yayılmasını önlemek için motorun altında uygun bir yayvan kap/tepsi bulundurunuz.
 • Sintinede birikebilecek yağ ve yakıtı emmek üzere, sintine tamponu kullanınız.
 • Yakıt ve yağ doldururken mutlaka huni kullanınız.
 • Yakıt doldururken çevreye sıçrayan yakıtı tutması için, depo kapağı çevresinde yakıt tamponu kullanınız.
 • Yakıtın tank havalandırma borularından (nefeslikler) taşmasının önlemek için yakıt deposunu tam doldurmayınız.
 • Yakıtın genleşme olasılığına karşı tankın içinde bir miktar boşluk bırakınız.
 • Sızıntıları önlemek için yakıt bağlantılarını, hortumlarını zaman zaman elden/gözden geçiriniz.
 • Yakıt ve yağ nakli için doğru bidonları kullanınız.
 • Atık yağları, ilgili kurumlara veriniz.
 • Bütün yağlı ya da yakıt emmiş parçaları, tehlikeli atık kategorisinde düşünerek bertaraf ediniz.
 • Unutmayınız! Yağ/yakıt emmiş üstüpü, makine çevresinin sıcaklığında kendiliğinden alev alabilir.
 • Yakıt için ayrılmış olanların dışındaki ponton ve rıhtımlarda yakıt/yağ doldurma/aktarma işleri yapmayınız.
 • Karada araç veya taşınabilir depolara yağ/yakıt dolduracaksanız, bu işi denizden en az 10 metre uzakta yapınız
 • Denize yağ ya da yakıt sızdığında, durumu Çevre İl Müdürlüğüne ve/ya da Sahil Güvenlik’e bildiriniz.
 • Denize dökülen yakıt ya da yağın ardından, sızıntının olumsuz etkilerini gidereceği düşüncesiyle deterjan dökmeyiniz. Deterjanlar yakıt ya da yağ tabakasını dağıtabilirler ama denize olan olumsuz etkileri daha büyük olabilir.
 • Teknede denize sızmış yakıt veya yağı temizlemek için geliştirilmiş ekipman bulundurmaya gayret ediniz; bulunduruyorsanız, nasıl kullanılacağını öğreniniz.
 • Biyo yakıt kullanmayı düşününüz.
 • Depoda çok uzun süre kalmış ve atmak istediğiniz yakıtın, nasıl bertaraf edilebileceğini öğreniniz.
 • Aşırı rüzgâr, dalga, akıntı, dere taşkını gibi risklere açık yerlerde yakıt depolamayınız.

Bir cevap yazın