Tüzük Değişikliği – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Tüzük Değişikliği

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 12. MADDE ESKİ ŞEKLİ

MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 12.MADDE YENİ ŞEKLİ

MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

 Önerenler

Seyhan Evlioğlu                                              M.Serhat Belli                                  Behzat Kumbasar                          

 

 

Mustafa Tuyan                                                Metin Akman

10.03.2022

Bir cevap yazın