Pis su tanklarıyla ilgili düzenleme üzerine görüşümüz – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Pis su tanklarıyla ilgili düzenleme üzerine görüşümüz

Değerli arkadaşlarımız,

Yeni getirilmiş düzenleme Türk bayraklı özel tekne ve yatlar için geçerlidir. Yabancı bayraklı teknelerde de pis su tankı aranması, uygulamadaki güçlükler nedeniyle henüz gündemde değildir. Akdeniz ülkeleri, kuralları bütün Akdeniz’de geçerli olacak bir sözleşme üzerinde çalışmaktadırlar. Akdeniz’i en az kirleten tekneler amatör denizcilerin tekneleridir ve sözleşmenin getireceği düzenleme büyük olasılıkla Türkiye ve İspanya’nın uygulamaya koydukları modeller doğrultusunda gerçekleşecektir. Sözleşme imzalandığında, pis su üreten ve Akdeniz’de seyreden her teknede, bayrak ayırımı söz konusu olmaksızın, bir pis su tankı bulunması zorunlu olacaktır.

Unutmamak gerekir ki, yeni düzenleme 2004 yılının Kasım ayında öngörüldüğü şekilde yürürlüğe girmiş olsaydı eğer, bugün teknelerimizi kişi başına günde 50 litre hesabıyla iki günlük birikime yetecek boyutta pis su tankı ile donatmamız gerekecekti. Denizcilik Müsteşarlığı’mız konuya büyük bir anlayışla yaklaşmış, özel tekne ve yatların gereklerine önem, Federasyonumuzun görüşlerine değer vermiş ve “2 litre x 2 gün x kişi” formülünü benimsemiştir.

Balıkçı barınakları ve bağlama kapasitesi 50 yattan az olan marinalar hariç bütün limanlarımız 26 Aralık 2004 tarih ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Su Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin Geçici 1’inci maddesi uyarınca 26 Aralık 2005 tarihine kadar atık su toplama tesisleri kurmak ve işletme lisansı almakla yükümlüdürler. Aynı sürenin özel tekne ve yatlar için de geçerli olacağı varsayılabilir. Bu konuda Denizcilik Müsteşarlığı’ndan bilgi beklenmektedir.

Teknik açıdan bakıldığında; el pompasıyla çalışan bir tuvalet tesisatında bir parçalayıcı ve emici/basıcı (macerator) pompanın bulunmasına her zaman gerek olmayabilir. Pis su, tuvaletin el pompasıyla tanka basılacaktır. Tuvalet kabini içinde, su hattından yüksekte, alabandaya veya perdeye yerleştirilecek yassı bir tank, borda çıkış vanası açıldığında yer çekimiyle denize kendiliğinden boşalacaktır. Bu yönteme, özellikle tank yerleştirmede yer sorunu yaşanan birçok teknede rastlanmaktadır. Elektrikli pompayla boşaltılan tuvaleti olan bir teknede ise pis su tankı belki biraz daha erken dolacaktır. Örneğin 6 yataklı bir tekneye, bir cerikenden biraz daha fazla (24 litre) kapasiteli bir tankı yerleştirmek büyük sorun yaratmamalıdır. Ayrıca bu tankın, pis su depolamaya uygun plastik malzemeden yapılmış, torba şeklinde olması da mümkündür.

Pis su tankının havalandırma borusunun fazla ince olması halinde, güverte flanşına bağlanan pompanın emme gücü, tankın çökmesine neden olabilir. Sorunun çözüm örneklerinden birisi olarak, pis su tankına bir manüel emniyet vanası veya yaylı süpap takılması önerilerine teknik literatürde sıkça rastlanır. Tekne malzemesi pazarlayan firmalardan da konuyla ilgili bilgi toplanabilir. 

Limanlarda geçen süreler içinde amatör denizciler çoğunlukla zaten tesisin tuvaletlerini kullanmaktadırlar; bu alışılmış ve uygar bir davranış biçimidir. Bu nedenle teknedeki pis su tankının çok sık dolması da söz konusu olmayacaktır. 

İçinde bulunduğumuz yılın sonundan başlayarak bütün marinalarda seyyar ya da sabit pis su emme aygıtları bulunacağına göre, önümüzdeki yıl yeni düzenlemenin uygulama dönemini yaşayacağız; deneyimlerimizi daha temiz denizler için düşünce üretmekte kullanabilir, paylaşabiliriz.

Pis su tankıyla donatılma zorunluluğu olan her teknede güverte üstünde bir emme flanşı bulunması sistemin olmazsa olmaz koşuludur, kaldı ki; taraf ülke olarak imzaladığımız uluslararası bir sözleşmenin getirdiği düzenlemelere de uymamız zorunlu olacaktır.

Temiz tutulmasına çalışılan denizlerde ülkemizin hayli yüksek payı bulunmaktadır; bu paya sahip çıkmak ise biz amatör denizcilerin de yükümlülüğüdür. Sonuçta konu, kişilerin çevre bilincini benimseme ve sorunlara olumlu yaklaşma isteği ile doğrudan ilişkilidir. Doğayla iç içe yaşamayı öğrenmiş gerçek denizciler her zaman bir uzlaşma zemininde hareket etmesini beceren insanlardır.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın