Genel Kurul Duyurusu – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Genel Kurul Duyurusu

………………………………..

Yönetim Kurulu Başkanlığına                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sayı:………..

Tarih:…./…./….

Konu : Olağan Genel Kurul 2022

Değerli Başkan, Sayın

Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2022 Cumartesi günü Marmara Yelken Kulübü Bağdat Caddesi Cami Sokak No:17 Erenköy-Kadıköy/İSTANBUL adresinde saat 10:00’da toplanacaktır Tüzüğümüze göre aidatlarını ödemiş, aidat borcu olmayan  üyelerin salt çoğunluğu ve ekli gündem ile toplanacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulumuz, 02 Nisan2022 Cumartesi günü, aynı adreste, aynı saatte, aynı gündemle salt çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantının yapılabilmesi için toplantıya katılma hakkı bulunan her üyenin üç temsilcisinin hazır bulunması yeterlidir, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz. Olağan Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

Hazirun cetvelinin düzenlenmesinde olası yanlışlıkların önlenmesi/düzeltilmesi amacıyla:

  1. Temsilci üyelerinizin ad, soyad ve T.C. Kimlik numarasını,
  2. Derneğinizin, temsilci üyelerinin atandığı ve/seçildiği Genel Kurul tarihini, aşağıdaki tablodan yararlanarak en kısa zamanda tarafımıza e-postayla bildirmenizi rica ederiz.

Lütfen, yetkili imzalarınızla onaylayacağınız aynı tabloyu Genel Kurula katılacak temsilci üyelerinizin getirmelerini sağlayınız

Saygılarımızla

Mehmet Serhat Belli

Başkan

10.03.2022

Dernek Tam Adı Temsilci Üyeler

(Mart 2022 ADF Genel Kurulunda

Derneğimizi Temsil Edeceklerdir)

Atandığı Genel Kurul

Kararı ve Tarihi

Adı – Soyadı T.C. Kimlik No.
                                                                 ,

Bir cevap yazın