Federasyonumuzun değerli ADF üyesi Kulüpler, Değerli Başkanlarımız, – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Federasyonumuzun değerli ADF üyesi Kulüpler, Değerli Başkanlarımız,

Son günlerde hepinizin de bildiği gibi Federasyonumuzu yıpratıcı ve olağanüstü Genel Kurul yapılması için imza toplanması gibi içeriği asılsız yazılar sizlere yollanmaktadır.

Bu çerçevede bizde yönetim olarak 14.10 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında imza toplanmasını beklemeksizin 02.12.2017 tarihinde yapılmak üzere olağanüstü Genel Kurul kararı almış bulunuyoruz.

Amatör Denizcilik federasyonunun kapatılma yoluna sokulduğu hakkındaki söylentiler maalesef gerçeği yansıtmadığı gibi, bu söylemleri yayanların maalesef akıl tutulması içinde olduklarını söylemeden geçemeyeceğiz.

ADF, hepinizin de bildiği üzere kulüpler ile birlikte kurulmuş ve bugünlere kulüpler sayesinde gelmiştir. Şu anki mevcut durumu da siz değerli kulüpler sayesindedir.Fakat ne yazık ki bu gerçeği görmezden gelenler, geçmişte de şimdi de ADF’nin kulüpler değil şahıslar bazında bir yapılanma olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Yazdıkları yazıların içeriğine baktığımızda, mevcut bir amatör denizcilik derneği ile ADF’ yi birleştirerek, kulüplerin bugüne kadarki çabaları ile bugüne gelmiş ADF’ yi farklı bir yola sürükleme çabası gözlemlenmektedir.
Konu ile ilgili geçmişte çeşitli yerlerden bize ulaşan pek çok fikir ve teklif olmasına rağmen bizler ADF’nin kulüplerin federasyonu olduğunu belirterek bu tür teklifleri reddetmiştik.
Daha önceki yönetimlerde de bu konu gündeme geldiğinde karşı duranlar hep bizlerdik. Karşı duruşumuz, o günlere şahit olanların hatırlarında mutlaka vardır.

Bugün geldiğimiz noktada şunu gözlemliyoruz ki, ADF, kulüpler insiyatifinden çıkarılmaya çalışılarak büyük bir tehlike içine sürüklenmektedir.Planlanan işler birleşme olmadan da dernek adı altında kolaylıkla yapılabilecekken, 100.000
üyeli bir sivil toplum örgütü haline getirilmeye çalışılan yeni yapılanma ile resmen hazıra konmaya çalışılmaktadır.

Değerli kulüp yöneticisi arkadaşlar oynanmak istenen bu oyuna dur demek sizlerin elinde. Sinsi fikirler ile burayı başka amaçları için kullanacak kişiler zaten yazılarında birleşme lafı ederek bunu lanse etmişlerdir.Konu ile ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Konu ile ilgili Amatör Denizcilik Federasyonu’nun 2016 yılındaki çalışmaları gözardı edilemez. Hazırlanan raporlar, yapılan çalışmalar e-mail yolu ile kulüplere duyurulmuş, ayrıca web sayfamızdan da yayınlanmıştır. Diğer STK ları ile birlikte kavga içinde değil tam bir uyum içinde birlikte çalışılmıştır.

Türk Bayrağı ile ilgili yapılan düzenlemeler dönemimizde hazırlanmış olan rapor ve belgeler ile değerlendirilmiş diğer STK lar ile bir noktaya asgari müşterekte varılmış olup rapor ilgili mercilere yazılı ve bizzat giderek sözlü olarak da sunulmuştur. Yapılan yazılı ve sözlü görüşmelerin de katkısı ile % 70 oranında amacına ulaşmıştır.

Sınav sistemi hakkında konuşacak son kişiler, ne yazık ki sınav sistemini savunur hale gelmişlerdir. Düne kadar sınavın kalkması gerektiğini savunanlar şimdi sistemi, savunur oldular.
Değerli üyeler, konuya ilişkin daha önceki yazışmalar ve e-mailler günü geldiğinde tarafınıza sunulmak üzere hazırdır. ADF’nin o zamanki yönetim kurulunda görev alan 3-4 kişinin itiraz etmesine rağmen dönemin başkanı ADF’nin sınav sistemini kaldırma kararını kafasında çoktan vermişti. Dönemin başkanı defalarca uyarılmasın rağmen sınav sisteminin devam etmesi adına en ufak bir çaba dahi göstermemiştir.

Kitaplar ile ilgili elimizde bulunan ve hesapsız bir şekilde basılmış yüklü bir stok bulunmaktadır. Bu stok da sizler ile yakında veya Genel Kurul da sizler ile paylaşılacaktır. Biz 2 senedir mevcut ve faydalı sirkülasyonu olan kitapları zaten yeniliyor ve sizlere sunuyoruz. Önce elimizdeki 5,6 senelik atıl stokları eritmeden yeni kitap basılmasını düşünmedik. Bizler Kulüplerin haklarını sonuna kadar koruduk bundan sonra da koruyacağız.

Amatör Denizciliğe hizmet etmek için kurulan diğer bir derneğe de günü geldiğinde yönetim olarak manevi katkıda bulunabiliriz. Yapılacak çok şey var ise diğer STK üzerinden yapınız neden ille de ADF üzerinden birleştirilerek yapılma isteniyor? Sizi tutan yok… ADF yi kapatmak veya gelirini dağıtmak gibi bir girişimimizde yok bunlar tamamen gerçek dışı söylemlerdir.

Konu sizlerin takdirine kalmıştır Değerli Kulüp Yöneticileri ve Başkanlarımız.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın