Dün, Bugün ve Yarın – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Dün, Bugün ve Yarın

Kimilerimizin yönelttiği sorulardan;

  1. 491 sayılı ‘Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 Kasım 2011 tarihinde yürürlükten kaldırıldığını,
  2. Denizcilik Müsteşarlığının, aynı tarihte yürürlüğe giren 655 sayılı “Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile birkaç genel müdürlük haline dönüştüğünü,

bilmedikleri, anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; kısaca “gitti 491 geldi 655” olarak ifade edilebilecek değişikliğin, amatör denizcilerimize etkisi açısından irdelenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir.

Hatırlanacağı gibi 2009 yılında, adaletsiz ve Deniz Hukukçuları Derneğinin bir toplantısında açıkça “ucube” olarak adlandırılan, başka ülkelerde benzeri bulunmayan şekliyle, bağlama kütüğü ruhsatnamesi yürürlüğe sokuldu.

Caiz tabirle bu Ucube, hem bir türlü tam işleyememiş, hem bizzat uygulayıcıların tepkisini çekmiş, asıl önemlisi ise binlerce amatör denizcimizi mutsuzluğa sürüklemiş, kimilerinin ise yargıda çözüm aramaya yönelmesine neden olmuştur. Hatta kimi amatörlerimizin denizi ve denizciliği bırakmasına neden olmuş, tarihimize vurulmuş kötü, şekilsiz bir damgadır.

Nihayet beklenen değişiklikle birlikte Bağlama Kütüğü, aşağıda tam metni verilen 655 sayılı KHK Madde 43’te yeni şeklini almış, tekne sahibi amatör denizcilerimizin haklarına saygıyla yaklaşan büyük bir adım atılmıştır.


Bağlama kütüğü

MADDE 43 (1) Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının malikleri veya işletenleri; söz konusu gemi, deniz ve içsu araçlarını bağlama kütüğüne kaydettirmek zorundadırlar.

(2) Bağlama kütüğüne kayda ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği yönetmelikle belirlenir.


Vatandaşına güvenen, onu anlamış, geçmişteki yanlışı da görmüş bir yönetim kadrosunun ürünü olan yukarıdaki maddenin getirdiği yenilik, dikkatle okunduğunda görülür ki;

 a) Kaydın her yıl vize ettirilmesi ve tekrar harç ödenmesi, söz konusu değildir.

 b) Ceza ödenmesi, söz konusu değildir.

Bu yenilik, bütün amatör denizcilerimizi sevindirecek ve aynen geçmişte kalan özel tekne belgesi uygulamasında yaşandığı gibi onları kendiliklerinden, ürkmeden, çekinmeden teknelerini kaydettirmeye yöneltecektir; bu yeniliğin altında pusu sezmeyeceğiz, çünkü devlet vatandaşına pusu kurmaz. İstenen olmuştur, şimdi önümüze bakmak ve yeni hazırlanacak yönetmeliği beklemek zamanıdır.

Bu arada, tabii akıllara gelen sorular şudur:

Peki, anlaşıldı, ama ben şimdi bu yeni yönetmelik hazırlanıncaya kadar;

 a) Teknemi kaydettirecek miyim?

 b) Kaydımı vize ettirecek miyim?

 c) Bunları yapmazsam ceza ödeyecek miyim?

Cevap basittir:

 a) EVET AMA Yönetmeliğin yazılmasını beklemek doğru olacaktır, çünkü kayıt yöntemi değişebilir, kayıt gideri azalabilir.

 b) KESİNLİKLE HAYIR.

 c) KESİNLİKLE HAYIR.

Çünkü 655 sayılı KHK’nın konuyu açıklığa kavuşturan iki maddesi daha vardır:


Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen mevzuat ile atıflar

MADDE 44– (1) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.


Düzenleyici işlemler, mevcut ve yürürlüğe konulacak idari düzenlemeler

GEÇİCİ MADDE 8 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konulması gereken idari düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük, yönetmelik, tebliğ ve benzeri idari düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.


Demek o ki;

 a) 491 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır.

 b) Yeni idarî mevzuat (Yönetmelikler) yürürlüğe girinceye kadar, yürürlükten kaldırılan KHK’ya ait idarî mevzuatın (Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin),  655 sayılı KHK ya aykırı olmayan hükümleri, uygulanmaya devam edecektir.

Amatör dünyamızı ilgilendiren yanıyla; bağlama kütüğü ruhsatnamesi vize harcı ve cezaları uygulanamaz durumdadır.

 

Yukarıda anlatılanlar bir yorum değildir, mevzuatın doğru ve anlayarak okunmasının sonuçlarıdır.

Umarız ki; bu defa Bağlama kütüğüne kayda ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ait  yönetmelik, konuyla ilgili STÖ’lerin, örneğin ADF’nin, görüşleri de dikkate alınarak düzenlenir, geçmişte çekilenler unutulur, eziyet sona erer.

Bunun yanı sıra; Türk vatandaşlarının ne zaman ve nereden alınırsa alınsın, yeni ya da ikinci el olsun, kendilerine ait tekneleri için harçtan, vergiden arındırılmış hak olan “Bayrağımızı taşımak hakkı”nı rahatça ve kolaylıkla kullanacağı günü çok beklemeyeceğimiz ümidiyle, 2012 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz.

Saygılarımızla

ADF

Bir cevap yazın