Amatör Denizcilik Federasyonu olağan genel kurul toplantı gündemi – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Amatör Denizcilik Federasyonu olağan genel kurul toplantı gündemi

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Tarih: 26 Mart 2022 Cumartesi

Yer: Marmara Yelken Kulübü

Bağdat Cad. Cami sok. No 17 Erenköy / Kadıköy/İstanbul

Saat: 10:00

Gündem

 1. Açılış ve Saygı duruşu
 2. Divan Kurulu’nun seçimi ve tutanaklara imza yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,
 4. Gelir Tablosunun ve Bilançonun okunması ve ibra edilmesi,
 5. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 6. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 7. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 8. Tüzük değişikliği. 12. MADDE nin değiştirilmesine
 9. Görev alacak Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Görev alacak Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. Aidatlarını ödemedikleri için Yönetim Kurulu tarafından geçmiş yıllarda üyeliklerine son verilen üyelerin, üyelikten çıkarılma kararlarının oylanarak onaylanması,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.

10.03.2022

Bir cevap yazın