Mevzuat

LİNKLER

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/p_KulliyatFihrist.aspx

http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/UlusalMevzuat.aspx

KANUNLAR

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN

ÇEVRE KANUNU

DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU

KABOTAJ KANUNU

KIYI KANUNU

LİMANLAR KANUNU

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU

SU ÜRÜNLERİ KANUNU

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

TÜZÜKLER

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ

GEMİ BAYRAK ŞAHADETNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ

YÖNETMELİKLER

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ – 31/10/2010 (Sayı:27745)

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ

GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİ

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK  DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDAYÖNETMELİK

SEYİR YARDIMCILARI YÖNETMELİĞİ

SOLAS VE MARPOL SÖZLEŞMELERİNE GÖRE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ

TEBLİĞLER

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNERGELER (TALİMATLAR)

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNERGE

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI (2018/4)