DENİZ KÜTÜPHANESİ

Denizcilikle ilgilenenlere/kaynak arayanlara  yardımcı olmak amacıyla “piyasada bulunabilecek” denizcilik kitaplarından örnekler aşağıdaki konu başlıklarına göre sıralanmıştır.  (Listemiz sürekli güncellenmektedir.)

Bilimsel Denizcilik
 • Deniz Kirliliği, editörler Kasım Cemal Güven-Bayram Öztürk, TÜDAV, 2005.
 • Derin Mavi Atlas, Bülent Gözcelioğlu-Ö.Faruk Aydıncılar, TÜBİTAK, 2001.
 • Marine Life of Turkey, Bayram Öztürk, TÜDAV, 2004.
 • Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler, Bayram Öztürk (ed). TÜDAV.
 • Setolojiye Giriş (Balinalar veYunuslar), Bayram Öztürk, Anahtar, 1996.
 • Temel Sualtı Arkeolojisi, Hakan Öniz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009
 • Türkiye’de Balık ve Balıkçılık, Karekin Deveciyan, çev. Erol Üyepazarcı, Aras.
 • Türkiye Deniz Balıkları Fihristi, M. Levent Artüz, Büke, 2004.
 • Ufukta Bir Işık, Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu, Hacer Ansal (der.), 2010.
 • Türk Sularında Köpekbalıkları, Hakan Kabasakal, 4 Deniz Yayınları, 2011
 • Sürdürülebilir Yelkencilik, Dieter Loibner, Çev.:Doğan Çelen, ADF Yayınları, 2013
Genel Denizcilik Eğitimi
 • Amatör Denizci Elkitabı, Sezar Atmaca (haz.), ADF Yayınları, 2010.*
 • Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme, Ercüment Şahin-Fethi Yağız, 2010.
 • Dümenbaşı Kartları, haz. Sezar Atmaca, ADF Yayınları 2010.*
 • Gemici Bağları, Yalçın Özalp, Denizler Kitabevi, 2003.
 • Kaptanın El Kitabı, Münip Baş, Akademi, 2000.
 • Kaptanın Kılavuzu, Yücel Sügen, Betaş, 2003.
 • Tekne Mekaniği Elkitabı, Dave Gerr, Çev.:Doğan Çelen, ADF Yayınları, 2013
 • Yelkencilik, Jeremy Evans, R.Heikell, T.Jeffery, A. O’Grady; çev.:H.Murat Alev, İnkılap Yayınları, 2012
 • Yelkenli Yatçılığa Başlarken / yetkin denizcilik yolunda ilk adımlar, Penny Haire-Sarah Hopkinson, Resimleyen: Sarah Selman, Ç:Sezar Atmaca-Elvan Şener Koralp, ADF Yay. 2011 *
 • Tekne Bakımı Elkitabı / Günümüz Gezi Teknelerinde Bakım, Andrew Simpson, Ç:Doğan Çelen, ADF Yay. 2014 * 
 • Yelkenli Yatta Kendine Yetebilmek / Güvenli ve rahat yatçılık için ipuçları, Tayfun Timoçin, Kişisel Yayın, İstanbul, Kasım 2014
Deniz Edebiyatı (çeviri)
 • Ekvator Hikayeleri, G. Guadalupi, A. Shugar, çev. Nazmiye Özgüç, TÜBİTAK.
 • Üç Deniz Öyküsü, Joseph Conrad, çev. Ayça Sabuncuoğlu, Can, 2010.

 

Hikaye ve Romanlarda Türk Deniz Edebiyatı Örnekleri
 • Ahmet Mithat, Denizci Hasan
 • Buket Uzuner, Balık İzlerinin Sesi
 • Cemil Kavukçu, Gemiler De Ağlarmış
 • Erhan Bener, Ölü Bir Deniz
 • Faruk Duman, Pîrî
 • Feride Çiçekoğlu, Suyun Öte Yanı
 • Ferit Edgü, Bir Gemide; İşte Deniz Maria
 • Fikret Ürgüp, Kısa Lodos Hikayeleri
 • Güven Turan, Soğuk Tüylü Martı; Dalyan
 • Halikarnas Balıkçısı, bütün eserleri
 • İhsan Oktay Anar, Amat
 • Kemal Bilbaşar, Denizin Çağırışı
 • Mehmet Açar, Siyah Hatıralar Denizi
 • Nazlı Eray, Pasifik Günleri; Deniz Kenarında Pazartesi
 • Oktay Akbal, İstinye Suları; Batık Bir Gemi
 • Osman Cemal Kaygılı, Sandalım Geliyor Varda
 • Rasim Özdenören, Denize Açılan Kapı
 • Reşat Enis, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
 • Rıfat Ilgaz, Karadeniz’in Kıyıcığında
 • Sait Faik Abasıyanık; bütün hikâyeleri
 • Selim İleri, Bir Denizin Eteklerinde
 • Tarık Dursun K., Denizin Kanı; Bahriyeli Çocuk; İmbatla Dol Kalbim
 • Vecdi Çıracıoğlu, Nehirler Denize Kavuştuğunda
 • Yaman Koray, Mola; Büyük Orfoz; Deniz Ağacı;Kuyudaki Adam
 • Yaşar Kemal
 1. Al Gözüm Seyreyle Salih; Deniz Küstü
 2. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
 • Zeyyat Selimoğlu, bütün eserleri

 

Denizcilik Tarihi/Kültürü
 • Abdülhamid Donanması’nda Bir Bahriyeli, Emin Yüce, Timaş Yayınları, Ocak 2010
 • Adriyatik’te Korsanlık, İdris Bostan, Timaş, 2009.
 • Akdeniz, Ernle Bradford, çev. Ahmet Fethi, İş B. Kültür Yay. 2004.
 • Akdeniz Dünyası, Özveren/Özel/Ünsal/Emiroğlu, İletişim Yay. 2006.
 • Akdeniz, Mekan ve Tarih, Braudel, Necati Erkurt, Metis Yay.
 • Akdeniz’de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, John Pryor, çev. F.-T. Tayanç, Kitap.
 • Akdeniz’in Kitabı, Predrag Matvejevic, çev. Tolga Esmer, YKY, 2006.
 • Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Fernand Braudel, çev. M.Ali Kılıçbay,
 • Amasra Tarihine Denizden Bakış, Levent Toksoy, Deniz Kuvvetleri K.lığı 2009.
 • Anılarda Gemiler, Oktay Sönmez, editör Bahriye Çeri, İş Bankası Yay. 2001.
 • Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, Lionel Casson, Homer Kitabevi, 2002.
 • Argo Gemicilerinin DestanıRodoslu Apollonius, Bilgin Adalı(Türkçe.), YKY.
 • Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri (1789-1867), Ali İhsan Gencer, TTK.
 • Bahriyemizin Yakın Tarihinden KesitlerFahri Çoker, Dz. K.K.lığı Basımevi.
 • Barbaros Kardeşler, Jean-Louis Belachemi, Epsilon Yay. 2006.
 • Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İdris Bostan, Kitap Yay.
 • Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü, Mehmet Enisi, haz. N. Ahmet Özalp, Kitabevi.
 • Bir Gemi Kâtibinin Esaret Hatıraları, Hasan Basri Efendi, B. Görgün(haz.) YKY.
 • Bizim Korsanlar, Alper Uygur, YKY. 2009.
 • Darwin ve Beagle Serüveni, Alan Moorehead, çev. Nermin Arık, Tubitak.
 • Deniz Fenerleri, M. Vefa Toroslu, Denizler Kitabevi, 2010.
 • Deniz Haydutluğu ve Korsanlık, A.Emre Öktem, Bleda R. Kurtdarcan, Denizler Kitabevi, 2011
 • Denizcinin Günlüğü 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010, Sezar Atmaca, ADF. *
 • Denizde Günah, Klaus Hymenpendahl, çev. Hulki Demirel, AMYC Yay. 2007. *
 • Denizin Dili, Denizin Yazısı, Mustafa Pultar, ADF Yay. 2010. *
 • Denizlerin Aynasında Son Elli Yıl, Oktay Sönmez, Dünya Kitapları, 2004.
 • Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri, Keyder/Özveren/Quataert(ed.) Tarih Vakfı.
 • Donanma-yı OsmanîMuavenet-i Milliye Cemiyeti, Selahattin Özçelik, TTK.
 • Doria ve Barbaros, Jurien de la Graviere, Profil Yay.2006.
 • Dünya Çevresinde Yolculuk ÖyküleriJames Cook, çev. Aysel Altınel, İthaki.
 • Ege Takımadaları, Arşipelago, BernardRandolph, çev. Ümit Koçer, Pera Turizm.
 • Ertuğrul Fırkateyni’nin ÖyküsüTufan Turanlı, YKY.
 • Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar – Carlo Cipolla, çev. Tülin Altınova, Tarih Vakfı.
 • Fenerler, Oktay Sönmez, İş Ban. 2010.
 • Gemiler, Süvariler, İskeleler, Eser Tutel, İletişim Yay.
 • Gün Işığında İstanbul’un 8000 yılı, Marmararay, Metro, Sultanahmet Kazıları, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007.
 • Innovation and Empire in Turkey, Tuncay Zorlu, Tauris Academic Studies, 2008.
 • İskeleye Yanaşan… Denizler, Gemiler, Denizciler, Derleyen:Orhan Berent, Murat Koraltürk, İletişim Yay., Haziran 2013
 • İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, Nejdet Ertuğ, Kültür Bak. 2001.
 • İstanbul Deniz Zindanı 1740, Rinaldo Marmara, Denizler Kitabevi, 2005.
 • İstanbul Limanı, Müller-Wiener, Wolfgang. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • İzmir Yelken Sporunda 80 Yıl(1930-2010), Macit Buluç, İzmir Deniz Ticaret Odası, 2011.
 • Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, haz.Ahmet Şimşirgil, Babıali Kültür Yay., 2005.
 • Kara Deniz Beyaz Işık “Rumeli Feneri”, Ali Soysal, Denizler Kitabevi, 2004.
 • Karamanya, F. Beaufort, çev. Ali Neyzi, Doğan Türker, Akmed Ar. Enstitüsü.
 • Karşıdan Karşıya, MÖ 3.Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Sergi Katalogu, Editör: Ayşen Anadol, Sakıp Sabancı Müzesi, 2011
 • Kıpırdama Çekiyorum, Sualtı Fotoğrafları, Aziz Saltık, 2010
 • Korsan Ütopyaları, Peter Wilson, çev. Yurdagül Gündoğdu, Aykırı Yay.2005.
 • Kumkapı Ermeni Balıkçıları 1952, Ara Güler, Aras 2010.
 • Kürek ve Yelken Döneminden Günümüze Türk Bahriyesi, Yüksel Öcal, Dz. K.K., 2008.
 • K. Kolomb, Okyanus Denizi Amirali, Michel Lequenne, çev. Işık Ergüden, YKY.
 • Mahmut Kaptan’ın Anıları, Yusuf Efendi,  Cemil Çiftçi (haz.), Kitabevi Yay.
 • Osmanlı Bahriye Teşkilatı, Tersane-i Amire, İdris Bostan, TTK.
 • Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, TTK.
 • Osmanlılar ve Deniz, İdris Bostan, Küre Yay. 2007.
 • Osmanlı Bahriyesi Kronolojisi, Bülent Işın,Dz.K.K. Basımevi, 2004.
 • Osmanlı Bahriyesinin Mazisi, Hüsnü Tengüz,  İskender Pala (haz.).
 • Osmanlı Deniz Haritaları ve Ali Macar Reis, Kemal ÖzdemirCreative Yay.
 • Osmanlı Denizgücü, Palmira Brummett, çev.  H.Nazlı Pişkin,Timaş  Yay. 2009.
 • Otoman Expansion Toward The Indian Ocean in the 16. Century, Salih Özbaran, Bilgi Ün. Yay. 2009.
 • Pîrî Reis’in Hayatı ve Eserleri, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu.
 • RA’nın Araştırma Seferi, Thor Heyerdahl, çev. Rahmi G. Öğdül,  TÜDAV, 2006.
 • Refah’ı Kim Batırdı?, Osman Öndeş, Denizler Kitabevi, 2006.
 • Savarona: Atatürk’e Son Armağan, Rıfat N. Bali, Libra yay. 2010.
 • Sayyadâne Bir Cevelan, Ahmed Mithat, haz. Sami Önal, İletişim Yay. 2001.
 • Seyahatname-i Bahr-i Muhit, Mühendis Faik, Kitabevi Yay. 2006.
 • Seyr-i Sefain, İletişim Yay. Eser Tutel.
 • Sınırdaki Osmanlı, Salih Özbaran, Kitap Yayınevi, İst. 2004.
 • Solan Akdeniz, Faruk Tabak, YKY, 2010.
 • Tuhfetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar, Katip Çelebi, haz. İdris Bostan, Denizcilik. Müsteşarlığı, 2008.
 • Türk Denizcilerinin Amerika Seferi/Seyahatname-i Bahr-i Muhit, Mühendis Faik, haz. N. Ahmet Özalp, Kitabevi, 2006.
 • Türk Denizcilerinin Mezar TaşlarıM. Burak Çetintaş Dz.K.K.lığı Yay. 2009.
 • Türk-Ceneviz Ticareti, Kate Fleet, çev. Özkan Akpınar, İş Bankası Yay. 2009.
 • Türk Denizcilik Tarihi I-II, İdris Bostan-Salih Özbaran (ed.), Dz. K.K. 2009.
 • Türkler ve Deniz, Özlem Kumrular (editör), Kitap Yay.
 • Türk Korsanları, Orhan Koloğlu, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2012
 • Ufkun Ötesindeki Dünyalar, Leithauser,  G. Joachim, Doğan Kitap, 2002.
 • Unutulmuş Sınırlar, Andrew Hess, çev. Özgür Kolçak, Küre Yay. 2010.
 • Ümitburnu Seyahatnamesi, Ömer Lütfi, Kitabevi Yay. 2006.
 • Üsküdar Faciası, Atilla Oral, Demkar Yayınevi. 2008.
 • Yelken ve Top, Carlo M. Cipolla, çev. Aslı Kayabal, Kitap Yay.
 • Yenikapı Batıkları, cilt 1:Yenikapı’nın Eski Gemileri, ed. Ufuk Kocabaş, Ege Yayınları 2008.
 • 16. Yüzyılda Adriyatik’te Korsanlık ve Eşkiyalık, Catherine W. Bracewell çev. Mehmet Moralı, Bilgi Ün. Yay. 2009.
 • 1770 Çeşme Deniz Savaşı, Ali Rıza İşipek-Oğuz Aydemir, Denizler Kitabevi.

 

Kurumlar/Problemler
 • Bir Tersane Bir Hayat, Ali Can, Üstün Eserler, 2002.
 • Dünden Bugüne Moda Deniz Kulübü, MDK Derneği, 2010.
 • Tuzla Tersaneler Böl. Çalışma Koşulları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları, TMMOB, 2008.

 

Meteoroloji
 • Anında Hava Tahmini, Alan Watts, çev. Engin Sözen-Gökhan Abur, İletişim.
 • Denizcilik Meteorolojisi, Süreyya Öney-Ayşe Yılmaz, 2000.
 • Denizcilik Meteorolojisi, Ümit Çevik, Birsen Yay. 2005.

 

Mevzuat
 • Ulusal Deniz Mevzuatı, Cengiz Özel, Ced Yayıncılık. 2008.
 • Yelken Yarış Kuralları, TYF

 

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Yayınları (SHOD)
 • Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü *
 • Fenerler ve Sis İşaretleri *
 • Notik Almanak
 • Seyir Haritalarında Semboller, Kısaltmalar ve Terimler
 • Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
 • Uluslararası Deniz Şamandıralama Sistemleri *
 • Uluslararası İşaret Kod Kitabı

 

Motorlu Tekneler
 • Motorlu Tekneler Rehberi, Eric.W.Sorensen, çev. Reyhan D. Sayar, Marintek.
 • Sürat Teknesini Daha İyi Kullanmak İçin 50 ÖneriDag Pike, çev. Tayfun Timoçin, ADF Yay. 2011 *

 

Navigasyon (Seyir)
 • Astronomi Seyri I-II, Süha Baytura, Tüdev, 2000.
 • Astronomik Seyir, Ender Şıvgın, Akademi Denizcilik, 2009.
 • Boylam,  D.Sobel, W.Andrewes, Tubitak, 2004.
 • Gemi Elektroniği I-II, Nusret Belirdi; Tüdev, 2003.
 • Navigasyon, Ivar Dedekam, çev. Ekber And, red.: Sezar Atmaca, Denizler, 2. baskı, 2010.
 • Seyir I-II, Fethi Yağız, 1998.

 

Sağlık ve İlkyardım
 • Denizciler İçin Sağlık Rehberi, Seçil Aksayan (ed.), 2004.

 

Sadun Boro Dizisi
 • Bir Hayalin Peşinde, Ege Yay. 2004.
 • Fora Yelken, Kısmet’in Atlantik ve Amerika Seyahati, Ege Yay. 2007.
 • Kısmet’in Dümen Suyunda, Ege Yay. 2006.
 • Pupa Yelken, Kısmet’in Dünya Seyahati, Ege Yay. 2007.

 

Gezgin Anıları
 • Deniz Çingenesi, Eralp Akkoyunlu, AMYC Yayınları. 2008. *
 • Denizde Yaşamak, Meriç Köyatası, Naviga Yay. İstanbul 2010
 • Duygularla Akmak, Hakan Öge, DenizKültür Yay. 2009.
 • Dünya Gerçekten Yuvarlakmış, Tanıl Tuncel, Denizler Kitabevi, İstanbul 2012
 • Dünya Varmış, Ekrem İnözü, Denizler Kitabevi, 2010.
 • Halatları Kesince, Nesrin-Kemal Ayata, Morpa Kültür Yay. 2009.
 • Hayallere Yelken Açtım, Katamaranla Dünya Seyahati, Alim Sür, Naviga Yay. 2013
 • İa Orana, Akın Öngör, Birol Kutadgu.
 • İzlanda Yolcusu, Ömer Bozkurt, AMYC Yay. 2007. *
 • Meltemle Esen Deniz Damlaları, Yalçın İsmail Gürkan, Denizler Kitabevi, 2005.
 • Merhaba Denizci, Haldun Sevel, 2010
 • Nazenin IV ile Devr-i Alem, Rahmi M. Koç, Amerikan Hastanesi Yay. 2009.
 • Okyanus’ta Bir Türk Kızı, Hülya Leigh, Naviga.
 • Özgürlük Hattının Batısına, Özkan Gülkaynak, İnfomag Yayıncılık, 2011
 • Sarıldım Minik Teknemin Halatına, Çetin Kent, AMYC, 2005
 • Uzaklar, Atasoyların Dünya Seyahati, Osman Atasoy, İstanbul, 2004.
 • Van Gölü’nün Gemileri, Atila Algon, Naviga, 2011.
 • Yol, Ayça Kirişçioğlu, Literatür, 2009.

 

Gemiadamı Anıları
 • Denizdekiler, Babür Hüseyin Özbek, 2010.
 • Denizden Damlalar, Muzaffer Akar, Marajans, 1996.
 • Seyir Defterine Yazılmayanlar, Çetin Akın, İletişim Yayınları, 2003.
 • Son Devin Çöküşü, Yaşlı Bir Denizcinin Anıları Tanılmışoğlu, A.Vehbi.
 • Viya Böyle, Ünal Celasun, Akademi Yay. 2006.

 

Bahriye Anıları
 • Amiral Vehbi Z. Dümer’in Anıları,Osman A. Kaynak,Deniz Basımevi, 2003.
 • Bahriyede Gördüklerim, Duyduklarım, Kazım Erbil, Kastaş Yay. 2007.
 • Bahriye Anıları I-II, Şemsi Bargut, 2005.
 • Hobart Paşa’nın Anıları, Derin Küçükömer(çev.), Kansu Şarman (haz.) İş-Kültür, 2010.
 • Süleyman Nutki Bey’in Hatıraları, Nurcan Bal (haz.)Deniz K.K. Yayınları, İstanbul 2003.

 

Seyir Anıları (çeviri)
  • Avucumdaki Dünya, Ellen MacArthur, çev. Hülya Leigh, Naviga Yay. 2008.
  • Buz, Tristan Jones, çev. Selahattin Erkanlı, AMYC, 2005. *
  • Çılgın Bir Yolculuk, Peter Nichols, çev. Esra Özgen-Sezer Soner, Dharma, 2005.
  • Çocuklar Denizcilik Öğreniyor, Sam&P. Bendall, çev. Selahattin Erkanlı, Kropi.
  • Dehşetin Seyir Defteri, Klaus Hympendahl, çev. Âli San, AMYC Yay. 2005. *
  • Denize Karşı, Louisa Rudeen (ed.) çev. Tayfun Timoçin, AMYC Yay. 2007. *
  • Dünyanın Çevresinde Yolculuk, L. Bougainville, çev. Ömer Bozkurt, YKY, 2009.
  • Fırtınalar Diyarında, Bobby Schenk, çev. Hakan Toğluk, AMYC, 2006. *
  • İmkansız Bir Sefer, Wilfried Erdmann,  çev. Âli San, AMYC Yay. 2005. *
  • Motoryatla Amerika’dan Akdeniz’e, Mary Umstot, Çev. Tayfun Timoçin, MAYK, 2011 *
  • Sıradışı Yolculuk, Tristan Jones, çev. Tayfun Timoçin-Kevser Güler, AMYC. *

 

 • Tanrı’nın Terk Ettiği Deniz, Derek Lundy, Naviga
 • Tek Başıma, Tania Aebi-Bernadette Brennan,, çev. Selahattin Erkanlı, AMYC. *
 • 4’te 1, Nick Schuyler-Jere Longman, çev. M.Fatih Pazarbaşı, Derin Kitap, 2011
 • Uzun Yol, Denizlerle Gökler Arasında Tek Başına, Bernard Moitessier, Naviga Yay. 2013

 

 

Seyir Kılavuzları
 • Adalar Deniz Kılavuzu, Ahmet R. Barkınay, haz. Mustafa Pultar, Denizler, 2005.

 • CruiseUkraine, Doreen&Archie Annan, Ataköy Marina, 2000.

 • Cruise The Black Sea, Doreen&Archie Annan, AMYC, 2001.

 • Kıyı Seyri (Hopa’dan Samandağ’a Türkiye ve KKTC Sahilleri), Hasan Hayri Şahiner, Karel, 2011.

 • Türkiye ve Kıbrıs Deniz Kılavuzu, Rod Heikell, çev. Hayrullah Doğan, Denizler.

 • Vira Demir, Sadun Boro, Denizler Kitabevi, 2010.

 

Sözlükler
 • Deniz Kuvvetleri Terimler Sözlüğü, Cem Gürdeniz, SHOD, 2001.
 • Denizcilik Sözlüğü, Münip Baş, Akademi, 2001.
 • Denizcilik Terimleri Sözlüğü, Ian Dear&Peter Kemp, çev. Orkun Soyer, Kropi.
 • Kamus-i Bahrî, Deniz Sözlüğü, der. Süleyman Nutki, haz. Mustafa Pultar, İş Bankası Kültür Yay. 2011
 • The Lingua Franca in The Levant, H.Kahane&Renee; Andreas Tietze, , ABC.
 • 10 Dilde Yatçılık Terimleri, B.Webb-M.Manton çev. A.Muhittin Öney-Hasan Kaçmaz, İletişim Yay. 2003.

 

Telsiz Eğitimi
 • Kısa Mesafe Deniz Telsiz Haberleşmesi, Hüseyin Sarıcaoğlu, Yeniyol Mat. 2005.
 • Kısa Mesafe Deniz Telsiz İletişimleri ve GMDSS, Yakup Korkmaz, 2004.
 • Kısa Mesafe Telsiz Elkitabı, SezarAtmaca-Tunç Tokay, ADF Yay. 2009. *
 • Kısa Mesafe Telsiz Haberleşmesi Kuralları, Hilmi Ece, Akademi Yay. 2009.

 

Tekne Tarihi
 • Denizlerin Güzelleri, Osman Kademoğlu, Duran Kitapları, 2000.
 • Ertuğrul, Savarona & Türk Devlet Yatları, Ahmet Güleryüz, Denizler Kitabevi.
 • Hamidiye, Mecidiye ve Kruvazörler, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2009
 • İstanbul Kotraları, Yücel Köyağasıoğlu,   AMYC, 2007. *
 • İstanbul Mavnaları, Mehmet Mazak, İstanbul Deniz Ticaret Odası, 2010.
 • Kalenin Gemileri, Kenan Z. Bilici,  Ege Yay. 2008.
 • Kalyonlar ve Kadırgalar, John F. Guilmartin, çev. Ali Özdamar, Kitap Yay. 2010.
 • Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, İdris Bostan, Bilge Yay. 2005.
 • Mahmudiye Kalyonu, Dz. K.K. Piri Reis Ar. Mer., 2009.
 • Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri, Ekrem Işın (haz.), Pera Müzesi, 2009.
 • Rahmi M.Koç Müzesi, Denizcilik Koleksiyonu, Murat Koraltürk, 2011
 • Saltanat Kayıkları, Ali Rıza İşipek, Dz. K.K., 2010.
 • Sihirli Yelkenliler, Selim Yalçın-Nadire Berker, g Yayın Grubu, 2011
 • Su Yolunun Dilberleri, Terry Sonman, 2003.
 • Sultanhisar ve Muavenet, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2009
 • Sultanın Kalyonları, Yusuf Alperen Aydın, Küre, 2011.
 • Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye, Haslet Soyöz, Rahmi M. Koç Müzesi.
 • Yavuz ve Midilli, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2007.
 • 1828-1923 Osmanlı Donanması, Bernd Langensiepen /Ahmet Güleryüz, Denizler.

 

Tekne /Gemi Tasarımı /Modelciliği
 • Ahşap Türk Tekneleri ve Gemi Modelciliği, Mehmet Gazali Özkasım, 2007.
 • Uygulamalı Gemi Modelciliği, H. Veysel Güleryüz, Denizler Kitabevi, 2003.
 • Yat Tasarımı, Lars Larsson, Rolf Eliasson, çev. Tamer Yılmaz, Birsen Yay. 2006.

 

Yelken Seyri
 • Her Yönüyle Yelken Kitabı, Jeff Toghill, çev. Mehmet Çömlekçi, Alfa Yay. 2009.
 • Laser ve Ötesi / Genç Yelkencinin Elkitabı, Alp Alpagut – Orkun Soyer, ADF Yay, Şubat 2011 *
 • Optimist, Harald Schwarzlose, çev. Âli San, AMYC Yayınları. 2008. *
 • Temel Denizcilik Bilgileri, Ivar Dedekam, çev. Enis Tek, red. Sezar Atmaca, Denizler, 2011.
 • Yelken Seyri, Dennis Conner-M. Levitt, çev. Selahattin Erkanlı, Kropi, 2009.
 • Yelken ve Arma Ayarları, Ivar Dedekam, çev. Sezar Atmaca-Selahattin Erkanlı, Denizler, 2008.
 • Yelken Yarışçıları İçin Antrenman/Egzersizler ve Yarış Planlaması, Malte Philipp, çev.:Hulki Demirel, ADF, 2012

 

Rüzgar Sörfü
 • Windsurf, Muzaffer Karacehennem, Bulut Yay.