DENİZ KÜTÜPHANESİ

Denizcilikle ilgilenenlere/kaynak arayanlara  yardımcı olmak amacıyla “piyasada bulunabilecek” denizcilik kitaplarından örnekler aşağıdaki konu başlıklarına göre sıralanmıştır.  (Listemiz sürekli güncellenmektedir.)

Bilimsel Denizcilik

Genel Denizcilik Eğitimi

Deniz Edebiyatı (çeviri)

Hikaye ve Romanlarda Türk Deniz Edebiyatı Örnekleri

Denizcilik Tarihi/Kültürü

İnternet Kitapları/Kaynakları

Kurumlar/Problemler

Meteoroloji

Mevzuat

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Yayınları (SHOD)

Motorlu Tekneler

Navigasyon (Seyir)

Sağlık ve İlkyardım

Seyir Anıları

Sadun Boro Dizisi

Gezgin Anıları

Gemiadamı Anıları

Bahriye Anıları

Seyir Anıları (çeviri)

Seyir Kılavuzları

Sözlükler

Telsiz Eğitimi

Tekne Tarihi

Tekne /Gemi Tasarımı /Modelciliği

Yelken Seyri

Rüzgar Sörfü

 

 

 

 

* işaretli ürünler, ADF DÜKKÂN'dan temin edilebilir.

 

Bilimsel Denizcilik

 • Deniz Kirliliği, editörler Kasım Cemal Güven-Bayram Öztürk, TÜDAV, 2005.
 • Derin Mavi Atlas, Bülent Gözcelioğlu-Ö.Faruk Aydıncılar, TÜBİTAK, 2001.
 • Marine Life of Turkey, Bayram Öztürk, TÜDAV, 2004.
 • Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler, Bayram Öztürk (ed). TÜDAV.
 • Setolojiye Giriş (Balinalar veYunuslar), Bayram Öztürk, Anahtar, 1996.
 • Temel Sualtı Arkeolojisi, Hakan Öniz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009
 • Türkiye’de Balık ve Balıkçılık, Karekin Deveciyan, çev. Erol Üyepazarcı, Aras.
 • Türkiye Deniz Balıkları Fihristi, M. Levent Artüz, Büke, 2004.
 • Ufukta Bir Işık, Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu, Hacer Ansal (der.), 2010.
 • Türk Sularında Köpekbalıkları, Hakan Kabasakal, 4 Deniz Yayınları, 2011
 • Sürdürülebilir Yelkencilik, Dieter Loibner, Çev.:Doğan Çelen, ADF Yayınları, 2013
BAŞA DÖN

 

Genel Denizcilik Eğitimi

 • Amatör Denizci Elkitabı, Sezar Atmaca (haz.), ADF Yayınları, 2010.*
 • Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme, Ercüment Şahin-Fethi Yağız, 2010.
 • Dümenbaşı Kartları, haz. Sezar Atmaca, ADF Yayınları 2010.*
 • Gemici Bağları, Yalçın Özalp, Denizler Kitabevi, 2003.
 • Kaptanın El Kitabı, Münip Baş, Akademi, 2000.
 • Kaptanın Kılavuzu, Yücel Sügen, Betaş, 2003.
 • Tekne Mekaniği Elkitabı, Dave Gerr, Çev.:Doğan Çelen, ADF Yayınları, 2013
 • Yelkencilik, Jeremy Evans, R.Heikell, T.Jeffery, A. O'Grady; çev.:H.Murat Alev, İnkılap Yayınları, 2012
 • Yelkenli Yatçılığa Başlarken / yetkin denizcilik yolunda ilk adımlar, Penny Haire-Sarah Hopkinson, Resimleyen: Sarah Selman, Ç:Sezar Atmaca-Elvan Şener Koralp, ADF Yay. 2011 *
 • Tekne Bakımı Elkitabı / Günümüz Gezi Teknelerinde Bakım, Andrew Simpson, Ç:Doğan Çelen, ADF Yay. 2014 * 
 • Yelkenli Yatta Kendine Yetebilmek / Güvenli ve rahat yatçılık için ipuçları, Tayfun Timoçin, Kişisel Yayın, İstanbul, Kasım 2014
BAŞA DÖN

 

Deniz Edebiyatı (çeviri)

 • Ekvator Hikayeleri, G. Guadalupi, A. Shugar, çev. Nazmiye Özgüç, TÜBİTAK.
 • Üç Deniz Öyküsü, Joseph Conrad, çev. Ayça Sabuncuoğlu, Can, 2010.

 

BAŞA DÖN

 

Hikâye ve Romanlarda Türk Deniz Edebiyatı Örnekleri

 • Ahmet Mithat, Denizci Hasan
 • Buket Uzuner, Balık İzlerinin Sesi
 • Cemil Kavukçu, Gemiler De Ağlarmış
 • Erhan Bener, Ölü Bir Deniz
 • Faruk Duman, Pîrî
 • Feride Çiçekoğlu, Suyun Öte Yanı
 • Ferit Edgü, Bir Gemide; İşte Deniz Maria
 • Fikret Ürgüp, Kısa Lodos Hikayeleri
 • Güven Turan, Soğuk Tüylü Martı; Dalyan
 • Halikarnas Balıkçısı, bütün eserleri
 • İhsan Oktay Anar, Amat
 • Kemal Bilbaşar, Denizin Çağırışı
 • Mehmet Açar, Siyah Hatıralar Denizi
 • Nazlı Eray, Pasifik Günleri; Deniz Kenarında Pazartesi
 • Oktay Akbal, İstinye Suları; Batık Bir Gemi
 • Osman Cemal Kaygılı, Sandalım Geliyor Varda
 • Rasim Özdenören, Denize Açılan Kapı
 • Reşat Enis, Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
 • Rıfat Ilgaz, Karadeniz’in Kıyıcığında
 • Sait Faik Abasıyanık; bütün hikâyeleri
 • Selim İleri, Bir Denizin Eteklerinde
 • Tarık Dursun K., Denizin Kanı; Bahriyeli Çocuk; İmbatla Dol Kalbim
 • Vecdi Çıracıoğlu, Nehirler Denize Kavuştuğunda
 • Yaman Koray, Mola; Büyük Orfoz; Deniz Ağacı;Kuyudaki Adam
 • Yaşar Kemal
 1. Al Gözüm Seyreyle Salih; Deniz Küstü
 2. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
 • Zeyyat Selimoğlu, bütün eserleri

 

BAŞA DÖN


Denizcilik Tarihi/Kültürü

 • Abdülhamid Donanması'nda Bir Bahriyeli, Emin Yüce, Timaş Yayınları, Ocak 2010
 • Adriyatik’te Korsanlık, İdris Bostan, Timaş, 2009.
 • Akdeniz, Ernle Bradford, çev. Ahmet Fethi, İş B. Kültür Yay. 2004.
 • Akdeniz Dünyası, Özveren/Özel/Ünsal/Emiroğlu, İletişim Yay. 2006.
 • Akdeniz, Mekan ve Tarih, Braudel, Necati Erkurt, Metis Yay.
 • Akdeniz’de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, John Pryor, çev. F.-T. Tayanç, Kitap.
 • Akdeniz'in Kitabı, Predrag Matvejevic, çev. Tolga Esmer, YKY, 2006.
 • Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, Fernand Braudel, çev. M.Ali Kılıçbay,
 • Amasra Tarihine Denizden Bakış, Levent Toksoy, Deniz Kuvvetleri K.lığı 2009.
 • Anılarda Gemiler, Oktay Sönmez, editör Bahriye Çeri, İş Bankası Yay. 2001.
 • Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, Lionel Casson, Homer Kitabevi, 2002.
 • Argo Gemicilerinin Destanı, Rodoslu Apollonius, Bilgin Adalı(Türkçe.), YKY.
 • Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri (1789-1867), Ali İhsan Gencer, TTK.
 • Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, Fahri Çoker, Dz. K.K.lığı Basımevi.
 • Barbaros Kardeşler, Jean-Louis Belachemi, Epsilon Yay. 2006.
 • Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İdris Bostan, Kitap Yay.
 • Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü, Mehmet Enisi, haz. N. Ahmet Özalp, Kitabevi.
 • Bir Gemi Kâtibinin Esaret Hatıraları, Hasan Basri Efendi, B. Görgün(haz.) YKY.
 • Bizim Korsanlar, Alper Uygur, YKY. 2009.
 • Darwin ve Beagle Serüveni, Alan Moorehead, çev. Nermin Arık, Tubitak.
 • Deniz Fenerleri, M. Vefa Toroslu, Denizler Kitabevi, 2010.
 • Deniz Haydutluğu ve Korsanlık, A.Emre Öktem, Bleda R. Kurtdarcan, Denizler Kitabevi, 2011
 • Denizcinin Günlüğü 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010, Sezar Atmaca, ADF. *
 • Denizde Günah, Klaus Hymenpendahl, çev. Hulki Demirel, AMYC Yay. 2007. *
 • Denizin Dili, Denizin Yazısı, Mustafa Pultar, ADF Yay. 2010. *
 • Denizlerin Aynasında Son Elli Yıl, Oktay Sönmez, Dünya Kitapları, 2004.
 • Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri, Keyder/Özveren/Quataert(ed.) Tarih Vakfı.
 • Donanma-yı OsmanîMuavenet-i Milliye Cemiyeti, Selahattin Özçelik, TTK.
 • Doria ve Barbaros, Jurien de la Graviere, Profil Yay.2006.
 • Dünya Çevresinde Yolculuk Öyküleri, James Cook, çev. Aysel Altınel, İthaki.
 • Ege Takımadaları, Arşipelago, BernardRandolph, çev. Ümit Koçer, Pera Turizm.
 • Ertuğrul Fırkateyni’nin Öyküsü, Tufan Turanlı, YKY.
 • Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar - Carlo Cipolla, çev. Tülin Altınova, Tarih Vakfı.
 • Fenerler, Oktay Sönmez, İş Ban. 2010.
 • Gemiler, Süvariler, İskeleler, Eser Tutel, İletişim Yay.
 • Gün Işığında İstanbul'un 8000 yılı, Marmararay, Metro, Sultanahmet Kazıları, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul 2007.
 • Innovation and Empire in Turkey, Tuncay Zorlu, Tauris Academic Studies, 2008.
 • İskeleye Yanaşan... Denizler, Gemiler, Denizciler, Derleyen:Orhan Berent, Murat Koraltürk, İletişim Yay., Haziran 2013
 • İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, Nejdet Ertuğ, Kültür Bak. 2001.
 • İstanbul Deniz Zindanı 1740, Rinaldo Marmara, Denizler Kitabevi, 2005.
 • İstanbul Limanı, Müller-Wiener, Wolfgang. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • İzmir Yelken Sporunda 80 Yıl(1930-2010), Macit Buluç, İzmir Deniz Ticaret Odası, 2011.
 • Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, haz.Ahmet Şimşirgil, Babıali Kültür Yay., 2005.
 • Kara Deniz Beyaz Işık “Rumeli Feneri”, Ali Soysal, Denizler Kitabevi, 2004.
 • Karamanya, F. Beaufort, çev. Ali Neyzi, Doğan Türker, Akmed Ar. Enstitüsü.
 • Karşıdan Karşıya, MÖ 3.Bin'de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Sergi Katalogu, Editör: Ayşen Anadol, Sakıp Sabancı Müzesi, 2011
 • Kıpırdama Çekiyorum, Sualtı Fotoğrafları, Aziz Saltık, 2010
 • Korsan Ütopyaları, Peter Wilson, çev. Yurdagül Gündoğdu, Aykırı Yay.2005.
 • Kumkapı Ermeni Balıkçıları 1952, Ara Güler, Aras 2010.
 • Kürek ve Yelken Döneminden Günümüze Türk Bahriyesi, Yüksel Öcal, Dz. K.K., 2008.
 • K. Kolomb, Okyanus Denizi Amirali, Michel Lequenne, çev. Işık Ergüden, YKY.
 • Mahmut Kaptan’ın Anıları, Yusuf Efendi,  Cemil Çiftçi (haz.), Kitabevi Yay.
 • Osmanlı Bahriye Teşkilatı, Tersane-i Amire, İdris Bostan, TTK.
 • Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, TTK.
 • Osmanlılar ve Deniz, İdris Bostan, Küre Yay. 2007.
 • Osmanlı Bahriyesi Kronolojisi, Bülent Işın,Dz.K.K. Basımevi, 2004.
 • Osmanlı Bahriyesinin Mazisi, Hüsnü Tengüz,  İskender Pala (haz.).
 • Osmanlı Deniz Haritaları ve Ali Macar Reis, Kemal Özdemir, Creative Yay.
 • Osmanlı Denizgücü, Palmira Brummett, çev.  H.Nazlı Pişkin,Timaş  Yay. 2009.
 • Otoman Expansion Toward The Indian Ocean in the 16. Century, Salih Özbaran, Bilgi Ün. Yay. 2009.
 • Pîrî Reis’in Hayatı ve Eserleri, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu.
 • RA’nın Araştırma Seferi, Thor Heyerdahl, çev. Rahmi G. Öğdül,  TÜDAV, 2006.
 • Refah’ı Kim Batırdı?, Osman Öndeş, Denizler Kitabevi, 2006.
 • Savarona: Atatürk’e Son Armağan, Rıfat N. Bali, Libra yay. 2010.
 • Sayyadâne Bir Cevelan, Ahmed Mithat, haz. Sami Önal, İletişim Yay. 2001.
 • Seyahatname-i Bahr-i Muhit, Mühendis Faik, Kitabevi Yay. 2006.
 • Seyr-i Sefain, İletişim Yay. Eser Tutel.
 • Sınırdaki Osmanlı, Salih Özbaran, Kitap Yayınevi, İst. 2004.
 • Solan Akdeniz, Faruk Tabak, YKY, 2010.
 • Tuhfetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar, Katip Çelebi, haz. İdris Bostan, Denizcilik. Müsteşarlığı, 2008.
 • Türk Denizcilerinin Amerika Seferi/Seyahatname-i Bahr-i Muhit, Mühendis Faik, haz. N. Ahmet Özalp, Kitabevi, 2006.
 • Türk Denizcilerinin Mezar Taşları, M. Burak Çetintaş Dz.K.K.lığı Yay. 2009.
 • Türk-Ceneviz Ticareti, Kate Fleet, çev. Özkan Akpınar, İş Bankası Yay. 2009.
 • Türk Denizcilik Tarihi I-II, İdris Bostan-Salih Özbaran (ed.), Dz. K.K. 2009.
 • Türkler ve Deniz, Özlem Kumrular (editör), Kitap Yay.
 • Türk Korsanları, Orhan Koloğlu, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2012
 • Ufkun Ötesindeki Dünyalar, Leithauser,  G. Joachim, Doğan Kitap, 2002.
 • Unutulmuş Sınırlar, Andrew Hess, çev. Özgür Kolçak, Küre Yay. 2010.
 • Ümitburnu Seyahatnamesi, Ömer Lütfi, Kitabevi Yay. 2006.
 • Üsküdar Faciası, Atilla Oral, Demkar Yayınevi. 2008.
 • Yelken ve Top, Carlo M. Cipolla, çev. Aslı Kayabal, Kitap Yay.
 • Yenikapı Batıkları, cilt 1:Yenikapı'nın Eski Gemileri, ed. Ufuk Kocabaş, Ege Yayınları 2008.
 • 16. Yüzyılda Adriyatik’te Korsanlık ve Eşkiyalık, Catherine W. Bracewell çev. Mehmet Moralı, Bilgi Ün. Yay. 2009.
 • 1770 Çeşme Deniz Savaşı, Ali Rıza İşipek-Oğuz Aydemir, Denizler Kitabevi.
BAŞA DÖN

 

 

İnternet Kitapları/Kaynakları

 

BAŞA DÖN

 

Kurumlar/Problemler

 • Bir Tersane Bir Hayat, Ali Can, Üstün Eserler, 2002.
 • Dünden Bugüne Moda Deniz Kulübü, MDK Derneği, 2010.
 • Tuzla Tersaneler Böl. Çalışma Koşulları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları, TMMOB, 2008.

 

BAŞA DÖN

 

Meteoroloji

 • Anında Hava Tahmini, Alan Watts, çev. Engin Sözen-Gökhan Abur, İletişim.
 • Denizcilik Meteorolojisi, Süreyya Öney-Ayşe Yılmaz, 2000.
 • Denizcilik Meteorolojisi, Ümit Çevik, Birsen Yay. 2005.

 

BAŞA DÖN

 

Mevzuat

 • Ulusal Deniz Mevzuatı, Cengiz Özel, Ced Yayıncılık. 2008.
 • Yelken Yarış Kuralları, TYF
BAŞA DÖN

 

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Yayınları (SHOD)

 • Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü *
 • Fenerler ve Sis İşaretleri *
 • Notik Almanak
 • Seyir Haritalarında Semboller, Kısaltmalar ve Terimler
 • Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
 • Uluslararası Deniz Şamandıralama Sistemleri *
 • Uluslararası İşaret Kod Kitabı

 

BAŞA DÖN

 

Motorlu Tekneler

 • Motorlu Tekneler Rehberi, Eric.W.Sorensen, çev. Reyhan D. Sayar, Marintek.
 • Sürat Teknesini Daha İyi Kullanmak İçin 50 Öneri, Dag Pike, çev. Tayfun Timoçin, ADF Yay. 2011 *

 

BAŞA DÖN

 

Navigasyon (Seyir)

 • Astronomi Seyri I-II, Süha Baytura, Tüdev, 2000.
 • Astronomik Seyir, Ender Şıvgın, Akademi Denizcilik, 2009.
 • Boylam,  D.Sobel, W.Andrewes, Tubitak, 2004.
 • Gemi Elektroniği I-II, Nusret Belirdi; Tüdev, 2003.
 • Navigasyon, Ivar Dedekam, çev. Ekber And, red.: Sezar Atmaca, Denizler, 2. baskı, 2010.
 • Seyir I-II, Fethi Yağız, 1998.

 

BAŞA DÖN

 

Sağlık ve İlkyardım

 • Denizciler İçin Sağlık Rehberi, Seçil Aksayan (ed.), 2004.

 

BAŞA DÖN

 

Seyir Anıları

 

Sadun Boro Dizisi
 • Bir Hayalin Peşinde, Ege Yay. 2004.
 • Fora Yelken, Kısmet’in Atlantik ve Amerika Seyahati, Ege Yay. 2007.
 • Kısmet’in Dümen Suyunda, Ege Yay. 2006.
 • Pupa Yelken, Kısmet’in Dünya Seyahati, Ege Yay. 2007.

 

BAŞA DÖN

 

Gezgin Anıları

 • Deniz Çingenesi, Eralp Akkoyunlu, AMYC Yayınları. 2008. *
 • Denizde Yaşamak, Meriç Köyatası, Naviga Yay. İstanbul 2010
 • Duygularla Akmak, Hakan Öge, DenizKültür Yay. 2009.
 • Dünya Gerçekten Yuvarlakmış, Tanıl Tuncel, Denizler Kitabevi, İstanbul 2012
 • Dünya Varmış, Ekrem İnözü, Denizler Kitabevi, 2010.
 • Halatları Kesince, Nesrin-Kemal Ayata, Morpa Kültür Yay. 2009.
 • Hayallere Yelken Açtım, Katamaranla Dünya Seyahati, Alim Sür, Naviga Yay. 2013
 • İa Orana, Akın Öngör, Birol Kutadgu.
 • İzlanda Yolcusu, Ömer Bozkurt, AMYC Yay. 2007. *
 • Meltemle Esen Deniz Damlaları, Yalçın İsmail Gürkan, Denizler Kitabevi, 2005.
 • Merhaba Denizci, Haldun Sevel, 2010
 • Nazenin IV ile Devr-i Alem, Rahmi M. Koç, Amerikan Hastanesi Yay. 2009.
 • Okyanus'ta Bir Türk Kızı, Hülya Leigh, Naviga.
 • Özgürlük Hattının Batısına, Özkan Gülkaynak, İnfomag Yayıncılık, 2011
 • Sarıldım Minik Teknemin Halatına, Çetin Kent, AMYC, 2005
 • Uzaklar, Atasoyların Dünya Seyahati, Osman Atasoy, İstanbul, 2004.
 • Van Gölü'nün Gemileri, Atila Algon, Naviga, 2011.
 • Yol, Ayça Kirişçioğlu, Literatür, 2009.

 

BAŞA DÖN

 

Gemiadamı Anıları

 • Denizdekiler, Babür Hüseyin Özbek, 2010.
 • Denizden Damlalar, Muzaffer Akar, Marajans, 1996.
 • Seyir Defterine Yazılmayanlar, Çetin Akın, İletişim Yayınları, 2003.
 • Son Devin Çöküşü, Yaşlı Bir Denizcinin Anıları Tanılmışoğlu, A.Vehbi.
 • Viya Böyle, Ünal Celasun, Akademi Yay. 2006.

 

BAŞA DÖN

 

Bahriye Anıları

 • Amiral Vehbi Z. Dümer’in Anıları,Osman A. Kaynak,Deniz Basımevi, 2003.
 • Bahriyede Gördüklerim, Duyduklarım, Kazım Erbil, Kastaş Yay. 2007.
 • Bahriye Anıları I-II, Şemsi Bargut, 2005.
 • Hobart Paşa’nın Anıları, Derin Küçükömer(çev.), Kansu Şarman (haz.) İş-Kültür, 2010.
 • Süleyman Nutki Bey’in Hatıraları, Nurcan Bal (haz.)Deniz K.K. Yayınları, İstanbul 2003.
BAŞA DÖN

 

Seyir Anıları (çeviri)

 • Avucumdaki Dünya, Ellen MacArthur, çev. Hülya Leigh, Naviga Yay. 2008.
 • Buz, Tristan Jones, çev. Selahattin Erkanlı, AMYC, 2005. *
 • Çılgın Bir Yolculuk, Peter Nichols, çev. Esra Özgen-Sezer Soner, Dharma, 2005.
 • Çocuklar Denizcilik Öğreniyor, Sam&P. Bendall, çev. Selahattin Erkanlı, Kropi.
 • Dehşetin Seyir Defteri, Klaus Hympendahl, çev. Âli San, AMYC Yay. 2005. *
 • Denize Karşı, Louisa Rudeen (ed.) çev. Tayfun Timoçin, AMYC Yay. 2007. *
 • Dünyanın Çevresinde Yolculuk, L. Bougainville, çev. Ömer Bozkurt, YKY, 2009.
 • Fırtınalar Diyarında, Bobby Schenk, çev. Hakan Toğluk, AMYC, 2006. *
 • İmkansız Bir Sefer, Wilfried Erdmann,  çev. Âli San, AMYC Yay. 2005. *
 • Motoryatla Amerika'dan Akdeniz'e, Mary Umstot, Çev. Tayfun Timoçin, MAYK, 2011 *
 • Sıradışı Yolculuk, Tristan Jones, çev. Tayfun Timoçin-Kevser Güler, AMYC. *
 • Tanrı'nın Terk Ettiği Deniz, Derek Lundy, Naviga
 • Tek Başıma, Tania Aebi-Bernadette Brennan,, çev. Selahattin Erkanlı, AMYC. *
 • 4'te 1, Nick Schuyler-Jere Longman, çev. M.Fatih Pazarbaşı, Derin Kitap, 2011
 • Uzun Yol, Denizlerle Gökler Arasında Tek Başına, Bernard Moitessier, Naviga Yay. 2013
BAŞA DÖN

 

Seyir Kılavuzları

 • Adalar Deniz Kılavuzu, Ahmet R. Barkınay, haz. Mustafa Pultar, Denizler, 2005.

 • CruiseUkraine, Doreen&Archie Annan, Ataköy Marina, 2000.

 • Cruise The Black Sea, Doreen&Archie Annan, AMYC, 2001.

 • Kıyı Seyri (Hopa'dan Samandağ'a Türkiye ve KKTC Sahilleri), Hasan Hayri Şahiner, Karel, 2011.

 • Türkiye ve Kıbrıs Deniz Kılavuzu, Rod Heikell, çev. Hayrullah Doğan, Denizler.

 • Vira Demir, Sadun Boro, Denizler Kitabevi, 2010.

 


 

 

BAŞA DÖN

 

Sözlükler

 • Deniz Kuvvetleri Terimler Sözlüğü, Cem Gürdeniz, SHOD, 2001.
 • Denizcilik Sözlüğü, Münip Baş, Akademi, 2001.
 • Denizcilik Terimleri Sözlüğü, Ian Dear&Peter Kemp, çev. Orkun Soyer, Kropi.
 • Kamus-i Bahrî, Deniz Sözlüğü, der. Süleyman Nutki, haz. Mustafa Pultar, İş Bankası Kültür Yay. 2011
 • The Lingua Franca in The Levant, H.Kahane&Renee; Andreas Tietze, , ABC.
 • 10 Dilde Yatçılık Terimleri, B.Webb-M.Manton çev. A.Muhittin Öney-Hasan Kaçmaz, İletişim Yay. 2003.

 

BAŞA DÖN

 

Telsiz Eğitimi

 • Kısa Mesafe Deniz Telsiz Haberleşmesi, Hüseyin Sarıcaoğlu, Yeniyol Mat. 2005.
 • Kısa Mesafe Deniz Telsiz İletişimleri ve GMDSS, Yakup Korkmaz, 2004.
 • Kısa Mesafe Telsiz Elkitabı, SezarAtmaca-Tunç Tokay, ADF Yay. 2009. *
 • Kısa Mesafe Telsiz Haberleşmesi Kuralları, Hilmi Ece, Akademi Yay. 2009.

 

BAŞA DÖN

 

Tekne Tarihi

 • Denizlerin Güzelleri, Osman Kademoğlu, Duran Kitapları, 2000.
 • Ertuğrul, Savarona & Türk Devlet Yatları, Ahmet Güleryüz, Denizler Kitabevi.
 • Hamidiye, Mecidiye ve Kruvazörler, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2009
 • İstanbul Kotraları, Yücel Köyağasıoğlu,   AMYC, 2007. *
 • İstanbul Mavnaları, Mehmet Mazak, İstanbul Deniz Ticaret Odası, 2010.
 • Kalenin Gemileri, Kenan Z. Bilici,  Ege Yay. 2008.
 • Kalyonlar ve Kadırgalar, John F. Guilmartin, çev. Ali Özdamar, Kitap Yay. 2010.
 • Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, İdris Bostan, Bilge Yay. 2005.
 • Mahmudiye Kalyonu, Dz. K.K. Piri Reis Ar. Mer., 2009.
 • Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri, Ekrem Işın (haz.), Pera Müzesi, 2009.
 • Rahmi M.Koç Müzesi, Denizcilik Koleksiyonu, Murat Koraltürk, 2011
 • Saltanat Kayıkları, Ali Rıza İşipek, Dz. K.K., 2010.
 • Sihirli Yelkenliler, Selim Yalçın-Nadire Berker, g Yayın Grubu, 2011
 • Su Yolunun Dilberleri, Terry Sonman, 2003.
 • Sultanhisar ve Muavenet, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2009
 • Sultanın Kalyonları, Yusuf Alperen Aydın, Küre, 2011.
 • Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye, Haslet Soyöz, Rahmi M. Koç Müzesi.
 • Yavuz ve Midilli, Ahmet Güleryüz,  Denizler, 2007.
 • 1828-1923 Osmanlı Donanması, Bernd Langensiepen /Ahmet Güleryüz, Denizler.

 

BAŞA DÖN

 

Tekne /Gemi Tasarımı /Modelciliği

 • Ahşap Türk Tekneleri ve Gemi Modelciliği, Mehmet Gazali Özkasım, 2007.
 • Uygulamalı Gemi Modelciliği, H. Veysel Güleryüz, Denizler Kitabevi, 2003.
 • Yat Tasarımı, Lars Larsson, Rolf Eliasson, çev. Tamer Yılmaz, Birsen Yay. 2006.

 

BAŞA DÖN

 

Yelken Seyri

 • Her Yönüyle Yelken Kitabı, Jeff Toghill, çev. Mehmet Çömlekçi, Alfa Yay. 2009.
 • Laser ve Ötesi / Genç Yelkencinin Elkitabı, Alp Alpagut - Orkun Soyer, ADF Yay, Şubat 2011 *
 • Optimist, Harald Schwarzlose, çev. Âli San, AMYC Yayınları. 2008. *
 • Temel Denizcilik Bilgileri, Ivar Dedekam, çev. Enis Tek, red. Sezar Atmaca, Denizler, 2011.
 • Yelken Seyri, Dennis Conner-M. Levitt, çev. Selahattin Erkanlı, Kropi, 2009.
 • Yelken ve Arma Ayarları, Ivar Dedekam, çev. Sezar Atmaca-Selahattin Erkanlı, Denizler, 2008.
 • Yelken Yarışçıları İçin Antrenman/Egzersizler ve Yarış Planlaması, Malte Philipp, çev.:Hulki Demirel, ADF, 2012
BAŞA DÖN

 

Rüzgar Sörfü

 • Windsurf, Muzaffer Karacehennem, Bulut Yay.
BAŞA DÖN
Son Güncelleme: Salı, 13 Ocak 2015 09:19
 

e-Bülten Aboneliği

ADF e-Bülten'e (ücretsiz) abone olarak güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.
Önceki bültenleri görüntülemek için tıklayınız.


ADF Twitter'de

adf_twitter

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün368
mod_vvisit_counterDün848
mod_vvisit_counterBu Hafta3308
mod_vvisit_counterGeçen Hafta7160
mod_vvisit_counterBu Ay17935
mod_vvisit_counterGeçen Ay30544
mod_vvisit_counterToplam4250760

Son Çıkan Kitaplardan

Tüm Kitaplar

son_kitap

adek n kapak

Amatör Denizci Elkitabı

Sezar Atmaca

ADF

satin_al